Skip to content

Tag: licznik spalania kalorii

Sztuczna inteligencja cz. 5

1 rok ago

285 words

Architektura rekurencyjnych sieci neuronowych (RNN) korzysta z informacji sekwencyjnych. RNN są nazywane powtarzającymi się, ponieważ wykonują to samo zadanie dla każdego elementu sekwencji, a dane wyjściowe zależą od wcześniejszych obliczeń. Tworzy to krótkoterminową funkcję pamięci, która przechwytuje informacje o wcześniejszych obliczeniach. Ten prosty RNN jest rozwijany w sieć neuronową złożoną z 3 warstw zaprojektowanych do…

Prywatyzacja i jej niezadowolenie – rozwijający się chiński system opieki zdrowotnej

1 rok ago

541 words

Po raz pierwszy odwiedzający Chiny zapierają dech w piersiach – kraj niezwykłej witalności, niewyobrażalnej wielkości i dziwacznych kontrastów. Jego miasta nucą energię, cel i nieprzeniknione korki, dławiące niewystarczające drogi. Jest domem dla jednej czwartej ludności świata, i coraz więcej z jej 1,3 miliarda ludzi zgromadziło się w megalopolisach (takich jak Szanghaj, z ponad 16 milionami…

Prywatyzacja i jej niezadowolenie – rozwijający się chiński system opieki zdrowotnej ad 8

1 rok ago

466 words

Wydaje się oczywiste, że radykalna prywatyzacja systemów opieki zdrowotnej wiąże się z ogromnym ryzykiem dla zdrowia obywateli i stabilności rządów. Chiński przykład pokazuje, że zaangażowanie rządu może być niezbędne dla zapewnienia skutecznej sieci opieki zdrowotnej i że niezależnie od języka, historii i kultury, dostawcy będą świadczyć usługi, za które są wynagradzani. Kiedy chińscy lekarze i…

Posiadanie genomu: Moralna analiza patentowania DNA

1 rok ago

665 words

David B. Resnik rozpoczyna Posiadanie Genomu z zastrzeżeniem: uważa się za profesora filozofii i etyki, a nie adwokata lub uczonego prawniczego. Resnik jest wyraźnie bardziej pewny siebie w rozdziałach poświęconych etycznym argumentom na temat patentów DNA niż w tle rozdziałów dotyczących zagadnień naukowych i prawnych. Odnosi się zarówno do argumentów deontologicznych (patenty DNA są z…

Lewofloksacyna w celu zapobiegania zakażeniom bakteryjnym u pacjentów z nowotworem i neutropenią cd

1 rok ago

487 words

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było wystąpienie gorączki wymagającej empirycznej terapii przeciwbakteryjnej podczas neutropenii. Drugorzędowymi punktami końcowymi były: rodzaj i liczba udokumentowanych infekcji, stosowanie pozajelitowych środków przeciwdrobnoustrojowych podczas neutropenii, przeżycie w przypadku neutropenii, podatność i tolerancja. Koszty środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych podczas neutropenii z wyłączeniem profilaktyki zostały obliczone zgodnie z włoską krajową formułą leków. Analiza statystyczna Przyjęliśmy,…

Krążące komórki progenitorowe śródbłonka i wyniki sercowo-naczyniowe cd

1 rok ago

467 words

Dodatkowe próbki krwi uzyskano dla rutynowych analiz. Cytometrii przepływowej Do analizy sortowania komórek aktywowanej fluorescencyjnie komórki jednojądrzaste zawieszono ponownie w 100 .l buforu do sortowania komórek aktywowanego fluorescencyjnie zawierającego sól fizjologiczną buforowaną fosforanem, 0,1% albuminy bydlęcej i aprotyninę (20 .l na mililitr). Barwienie komórek immunofluorescencyjnych przeprowadzono stosując fluorescencyjne skoniugowane przeciwciało CD34-izotiocyjanian fluoresceiny (FITC) (10 .l,…

Profilaktyka przeciwbakteryjna po chemioterapii dla guzów litych i chłoniaków ad

1 rok ago

490 words

Jest aktywny wobec szerokiego zakresu gram-ujemnych patogenów, a także niektórych bakterii gram-dodatnich i drobnoustrojów powodujących atypowe zapalenie płuc. Przeprowadziliśmy duże, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo, mające na celu określenie skuteczności Strategia empiryczna, oferująca siedmiodniową profilaktykę z lewofloksacyną w okresie przewidywanej neutropenii u pacjentów z litymi rakiem lub chłoniakami, którzy zostali uznani za narażonych na…

Krajowe zwroty z inwestycji w kontrolę gruźlicy w innych krajach

1 rok ago

548 words

Mimo że częstość występowania czynnej gruźlicy spadła w większości krajów o wysokim dochodzie, globalna zapadalność na tę chorobę nadal rośnie1. Imigranci z krajów o niskim dochodzie z wysoką zachorowalności na gruźlicę stanowią coraz większą część, a często te przypadki.2-4 Legalni imigranci w wielu krajach o wysokim dochodzie przechodzą badania radiologiczne pod kątem gruźlicy. Zalecono stosowanie…

Bezpośrednie inhibitory trombiny

1 rok ago

471 words

Bezpośrednie inhibitory trombiny (DTI) to nowa klasa antykoagulantów, które wiążą się bezpośrednio z trombiną i blokują jej interakcje z jej substratami. Niektóre DTI – takie jak rekombinowane hirudyny, biwalirudyna i ksymelagatran, same lub w połączeniu z melagatranem – zostały poddane rozległej ocenie w badaniach fazy 3 w celu zapobiegania i leczenia zakrzepicy tętniczej i żylnej.…

Bezpośrednie inhibitory trombiny ad 8

1 rok ago

486 words

Jedynym wyjątkiem wydaje się być desyrudyna, która może być zalecana do profilaktyki u pacjentów poddawanych zabiegowi wymiany stawu biodrowego. Leczenie założonej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Początkowe leczenie Badania fazy 2 za pomocą rekombinowanej hirudyny i melagatranu konsekwentnie sugerowały podobną skuteczność i bezpieczeństwo DTI w porównaniu ze standardowym leczeniem heparyną drobnocząsteczkową i antagonistami witaminy K w początkowym…