Skip to content

szpital dziecięcy kraków wielicka czesc 4

1 rok ago

501 words

Trzy z 14 biorców szpiku i 2 z 12 biorców narządów leczono acyklowirem. Dwaj biorcy narządów otrzymywali gancyklowir, a trzem biorcom szpiku otrzymywano kortykosteroidy. Dziewięciu z 14 biorców szpiku i 8 z 12 biorców narządów nie otrzymało żadnej powiązanej swoistej terapii. Żaden z pacjentów nie otrzymał dożylnych wlewów immunoglobulin, chociaż wszyscy biorcy szpiku otrzymywali cotygodniowe infuzje dożylne immunoglobulin w ramach profilaktyki. Osiem z 14 biorców szpiku kostnego zaczęło otrzymywać acyklowir (1500 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała) w pierwszym dniu po transplantacji jako profilaktyka przeciwko wirusowi cytomegalii.25 U 7 spośród 12 biorców narządów dawki immunosupresyjne były zmniejszone 11 do 60 dni przed rozpoczęciem terapii anty-B-komórka-przeciwciało i to podejście uznano za nieskuteczne z powodu progresji choroby we wszystkich przypadkach. Jeden pacjent otrzymał acyklowir i jeden otrzymywał odpowiednio 30 i 10 dni gancyklowiru, zanim rozpoczęto leczenie przeciwciałami przeciwko komórkom B, bez wyraźnej skuteczności. Tabela 3. Tabela 3. Wynik leczenia oligoklonalnego i monoklonalnego limfoproliferacyjnego zespołu limfocytów B z przeciwciałami przeciwko komórkom B. Jak pokazano w Tabeli 3, wlew przeciwciał anty-B był związany z całkowitą remisją u 16 z 26 pacjentów. Całkowitą remisję zdefiniowano jako zniknięcie wszystkich objawów klinicznych zespołu limfoproliferacyjnego limfocytów B, w tym kurczenie się powiększonych narządów, związane ze zniknięciem wykrywalnych limfoblastów z limfocytów B we krwi i szpiku, jak również brak spontanicznego wzrostu in vitro limfocytów B i znaczące obniżenie zawartości monoklonalnych immunoglobulin w surowicy. Całkowita remisja została osiągnięta w ciągu 15 do 45 dni (mediana, 21).
Całkowita remisja wystąpiła tylko u pacjentów z oligoklonalnym zespołem limfoproliferacyjnym limfocytów B; dwóch takich pacjentów z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego miało systemową remisję, ale zmarło z powodu progresji choroby ośrodkowego układu nerwowego. Wszyscy pacjenci z monoklonalnym zespołem limfoproliferacyjnym limfocytów B zmarli w ciągu 38 dni od rozpoczęcia leczenia. Ratunkowa chemioradioterapia u dwóch pacjentów i podawanie interferonu alfa-2 jednemu pacjentowi zakończyły się niepowodzeniem. Spośród 15 pacjentów w pełnej remisji, których można było ocenić, ekspresję CD21 i CD24 wykryto na proliferujących komórkach B w 10 i CD21 lub CD24 na 5. Siedmiu pacjentów, u których można było ocenić, u których leczenie nie powiodło się, wykryto CD21 i CD24 w trzy i CD21 lub CD24 na cztery. U wszystkich pacjentów eksprymowano CD21 lub CD24.
Ryc. 1. Ryc. 1. Wynik u pacjentów z oligoklonalnym limfoproliferacyjnym zespołem limfocytów B leczonych przeciwciałami anty-B-komórkowymi. OUN oznacza centralny układ nerwowy i chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi GVHD.
Tabela 4. Tabela 4. Terapie otrzymywane w związku z podawaniem przeciwciał anty-B-komórka u osób długotrwale przeżywających. Spośród 16 pacjentów, którzy mieli całkowitą remisję, 2 biorców przeszczepu szpiku miało nawrót jeden i dwa miesiące później (ryc. 1). U pacjentów tych występował przedłużony niedobór odporności spowodowany odrzuceniem przeszczepu z autologicznym rekonstytucją szpiku u pacjenta z zespołem Wiskotta-Aldricha lub z towarzyszącą ostrą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi stopnia IV
[hasła pokrewne: ibum ulotka, dofinansowanie do aparatu słuchowego, przychodnia eskulap ]

0 thoughts on “szpital dziecięcy kraków wielicka czesc 4”

  1. owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie