Skip to content

Niewłaściwa strzałka w badaniu MRI

12 miesięcy ago

167 words

Jako zajęty praktykujący neurolog przeglądam wiele skanów kręgosłupa szyjnego otrzymanych przez obrazowanie rezonansu magnetycznego u moich pacjentów. Chciałbym poprawić błąd, który zauważyłem w sprawie 1-1991 w wydaniu 3 stycznia czasopisma. *
Figura zawiera strzałkę wskazującą na normalną tkankę krtaniowatą szyi. Środek brzusznej masy nadtwardówkowej opisany w legendzie znajduje się około 2 cm powyżej tej strzałki.
Strzałki na rysunku 2 są poprawne.
Stanley B. Holstein, MD
140 Lockwood Ave., New Rochelle, NY 10801
Odnośnik * Akta sprawy szpitala ogólnego w Massachusetts (sprawa 1-1991). N Engl J Med 1991; 324: 42-51.
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
Powyższy list został skierowany do dr Robert E. Scully, który oferuje następującą odpowiedź:
Do redakcji: Dziękujemy Dr Holsteinowi za jego korektę, z którą się zgadzamy. Albo strzała spadła, albo my – prawdopodobnie ta ostatnia.
Robert E. Scully, MD
Massachusetts General Hospital, Boston, MA 02114
[hasła pokrewne: usg nadgarstka, dofinansowanie do aparatu słuchowego, the binding of isaac rebirth allegro ]

0 thoughts on “Niewłaściwa strzałka w badaniu MRI”