Skip to content

Bezpośrednie inhibitory trombiny

11 miesięcy ago

471 words

Bezpośrednie inhibitory trombiny (DTI) to nowa klasa antykoagulantów, które wiążą się bezpośrednio z trombiną i blokują jej interakcje z jej substratami. Niektóre DTI – takie jak rekombinowane hirudyny, biwalirudyna i ksymelagatran, same lub w połączeniu z melagatranem – zostały poddane rozległej ocenie w badaniach fazy 3 w celu zapobiegania i leczenia zakrzepicy tętniczej i żylnej. Dowody dotyczące klinicznego zastosowania innych DTI, takich jak argatroban i dabigatran, są ograniczone do badań fazy 2. Cztery pozajelitowe DTI zostały zatwierdzone przez Food and Drug Administration (FDA) w Ameryce Północnej: hirudyna i argatroban do leczenia trombocytopenii indukowanej przez heparynę, biwalirudynę jako alternatywę dla heparyny w przezskórnej interwencji wieńcowej i desyrudynę jako profilaktykę przeciw żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w wymiana biodra. W niniejszym przeglądzie omówiono DTI zatwierdzone przez FDA, jak również te poddane ocenie w fazie 2 lub 3 badaniach klinicznych. Mechanizmy działania
Kaskada krzepnięcia i generacja trombiny
Rysunek 1. Rysunek 1. Wytwarzanie trombiny. Aktywacja koagulacji przebiega poprzez stopniową aktywację proteaz, która ostatecznie prowadzi do zrębów fibryny. Po urazie naczyniowym ekspresja czynnika tkankowego przez komórki śródbłonka jest krytycznym etapem początkowego tworzenia fibryny, podczas gdy aktywacja czynników XI, IX i VIII jest ważna dla dalszego tworzenia fibryny. Cząsteczka trombiny odgrywa główną rolę w kaskadzie krzepnięcia. Tworzenie skrzepu jest w wysokim stopniu regulowane przez naturalne mechanizmy antykoagulacyjne, które ograniczają proces hemostatyczny do miejsca uszkodzenia naczynia. Większość z tych naturalnych antykoagulantów jest skierowana przeciwko wytwarzaniu lub działaniu trombiny i obejmuje antytrombinę i system białkowy C. Linie ciągłe oznaczają szlaki aktywacji, a linie przerywane oznaczają szlaki hamowania.
(Ta liczba została poprawiona z wersji opublikowanej 8 września 2005 r.)
Po uszkodzeniu ściany naczynia czynnik tkankowy zostaje odsłonięty na powierzchni uszkodzonego śródbłonka. Interakcja czynnika tkankowego z czynnikiem VII w osoczu aktywuje kaskadę krzepnięcia, wytwarzając trombinę poprzez stopniową aktywację szeregu proenzymów (Figura 1). Trombina ma kluczowe znaczenie w procesie krzepnięcia: przekształca rozpuszczalny fibrynogen w fibrynę; aktywuje czynniki V, VIII i XI, które generują więcej trombiny; i stymuluje płytki krwi. Ponadto, poprzez aktywację czynnika XIII, trombina sprzyja tworzeniu się sieciowanych wiązań pomiędzy cząsteczkami fibryny, stabilizując skrzep. Kaskada krzepnięcia jest regulowana przez naturalne antykoagulanty, takie jak inhibitor szlaku czynnika tkankowego, system białkowy C i białkowy S oraz antytrombina, z których wszystkie pomagają ograniczyć tworzenie hemostatycznej wtyczki do miejsca uszkodzenia.
Różnice od Heparins
Ryc. 2. Ryc. 2. Mechanizm działania bezpośrednich inhibitorów trombiny w porównaniu z heparyną. W przypadku braku heparyny szybkość inaktywacji trombiny przez antytrombinę jest stosunkowo niska, ale po zmianie konformacji indukowanej przez heparynę antytrombina nieodwracalnie wiąże się i hamuje aktywne miejsce trombiny.
[przypisy: zielona pszenica tabletki, testosteron cena, co to są choroby genetyczne ]
[hasła pokrewne: olx szczucin, licznik spalania kalorii, choroba raynauda leczenie ]

0 thoughts on “Bezpośrednie inhibitory trombiny”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: medycyna estetyczna lublin[…]