Skip to content

Amnioinfusion do zapobiegania zespołowi aspiracji Meconium czesc 4

12 miesięcy ago

515 words

Sponsor branżowy nie miał żadnej roli w projektowaniu badań, gromadzeniu danych, zarządzaniu danymi, analizie ani pisaniu manuskryptu. Wyniki
Łącznie 1998 kobiet (81,3 procent z nich nie miało powtarzających się zmiennych opóźnień w tętnie płodu podczas monitorowania) poddano randomizacji, 995 w grupie amnioinfuzji i 1003 w grupie kontrolnej. Dziewiętnaście kobiet (7 w grupie amnioinfuzji i 12 w grupie kontrolnej) straciło kontakt z chorymi. Ponadto cztery kobiety (dwie w grupie amnioinfuzji i dwie w grupie kontrolnej) nie spełniały kryteriów kwalifikowalności i zostały wykluczone z analizy. Spośród tych kobiet trzy miały prezentacje zamka, a jedna miała ciążę bliźniaczą. Zatem do analizy włączono 1975 kobiet. Poważne anomalie wrodzone rozpoznano u dwóch niemowląt (po jednej w każdej grupie), które włączono do analizy.
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka demograficzna i położnicza kobiet, według badania. Badane grupy były zrównoważone pod względem zmiennych socjodemograficznych i antropometrycznych, a także wyjściowych cech położniczych i kilku interwencji współwystępujących, które mogłyby wpłynąć na wynik pierwotny (Tabela 1). Jednakże ciągłe monitorowanie częstości rytmu serca płodu było wykonywane u nieco większej liczby kobiet w grupie amnioinfuzji niż w grupie kontrolnej (95,0% w porównaniu z 92,4%, P = 0,02).
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka infuzji w 907 kobietach, które przebyły zabieg amoniinfuzji. Spośród 986 kobiet przydzielonych do amnioinfuzji, 907 (92,0%) faktycznie przeszło tę procedurę (Tabela 2). Przyczyny niepowodzenia amneinfuzji w tej grupie obejmowały poród, który był zbyt szybki (44 kobiety), niezdolność do założenia cewnika (8), brak powrotu płynu w proksymalnym porcie (5) i błąd w zapisie w randomizacji (1 ). Powód nie został udokumentowany u 21 kobiet. W grupie kontrolnej 20 kobiet (2,0%) było leczonych amoniinfuzją na podstawie decyzji lekarza lub na wniosek pacjenta. U kobiet z grupy amnioinfusion stwierdzono zadowalającą zgodność z protokołem amnioinfuzji.
Tabela 3. Tabela 3. Rozkład pierwotnych wyników i innych wskaźników stanu okołoporodowego, według badania. Złożony pierwotny wynik – śmierć okołoporodowa, umiarkowany lub ciężki zespół aspiracji smółki, lub jedno i drugie – wystąpił u 44 niemowląt w grupie amnioinfuzji (4,5 procent) i 35 niemowląt kobiet w grupie kontrolnej (3,5 procent) (względne ryzyko, 1,26). ; 95-procentowy przedział ufności, 0,82 do 1,95) (tabela 3). Umiarkowany lub ciężki zespół aspiracji smółki, oceniany na podstawie kryteriów klinicznych, wystąpił u 43 niemowląt kobiet w grupie amnioinfuzji (4,4 procent) i 31 w grupie kontrolnej (3,1 procent) (ryzyko względne, 1,39, interwał ufności 95 procent, 0,88 do 2.19). Było pięć zgonów okołoporodowych w grupie amnioinfusion (0,5 procent) i pięć w grupie kontrolnej (0,5 procent). Częstość łagodnych zaburzeń oddechowych nie różniła się istotnie pomiędzy niemowlętami kobiet w grupie amnioinfuzji i osobami w grupie kontrolnej (odpowiednio 2,9 procent i 2,7 procent). Spośród 43 dzieci z grupy amnioinfuzji z umiarkowanym lub ciężkim zespołem aspiracji smółki, wyniki radiogramów klatki piersiowej były dostępne dla 30 lat; odkrycia były normalne w 11, a nieprawidłowe w 19
[patrz też: infolinia hiv, stomatolog białystok cennik, poradnia endokrynologiczna dla dzieci ]
[więcej w: olx ciechocinek, nieleczona nadczynność tarczycy, dofinansowanie do aparatu słuchowego ]

0 thoughts on “Amnioinfusion do zapobiegania zespołowi aspiracji Meconium czesc 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Poradnia dietetyczna Trójmiasto[…]